Algemene Voorwaarden

De kosten voor het huren van een kluisje bedragen €0,- voor schooljaar 2020 / 2021. De huursom is in geen geval terug te vorderen. Het Stedelijk Vakcollege aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van eigendommen. Verder behoudt Het Stedelijk Vakcollege zich het recht voor om kluisjes te openen, bijvoorbeeld tijdens onderzoek naar verboden waren. Opzettelijk aangerichte schade aan een kluisje wordt verhaald op de veroorzaker. Aan het einde van het schooljaar word je er aan herinnerd dat de huurperiode ten einde loopt. Het kluisje dient schoon en leeg te worden opgeleverd.

LET OP: Na het verstrijken van de huurperiode worden resterende spullen uit de kluisjes verwijderd en afgevoerd.